نمایش نمایش

شناسه : 30838520
یادداشت/حجت الاسلام علی شیخ زاده:


یک بار دیگر شاهد وحشیگری ددمنشان و ظالمانی هستیم که به بهانه های واهی و با توطئه و نقشه های شوم و ضدانسانی فاجعه تازه یی را رقم می زنند و هزاران زن و مرد و کودک و کهنسال را به جرم مسلمانی به خاک و خون می کشند.

به گزارش یزدندا؛ یک بار دیگر شاهد وحشیگری ددمنشان و ظالمانی هستیم که به بهانه های واهی و با توطئه و نقشه های شوم و ضدانسانی فاجعه تازه یی را رقم می زنند و هزاران زن و مرد و کودک و کهنسال را به جرم مسلمانی به خاک و خون می کشند. وجدان خفته بشریت امروز کجاست که ببیند که در قرن بیست و یکم و در متن هیاهوهای دروغین دموکراسی خواهی و آزادی، درمیان سکوت بیشرمانه مدعیان دروغین حقوق بشر و خفقان دستگاه های عظیم خبری و تبلیغاتی عده ای مردم بی گناه به جرم اعتقادات دینی و اسلامی کشته و سوزانده و بی خانمان می شوند،که این موضوع بیانگر پوشالی بودن حقوق بشر است.حقوق بشری که به فکر حیوانات است ولی به فکر انسانهای مسلمان نیست.

در شرایطی که دین اسلام روز به روز در غرب و شرق نفوذ می کند ، روشن است که دولتمردان کشور میانمار از این پدیده نگران باشند و مسلمانانی را که در این کشور به دنیا آمده‌اند اتباع خارجی قلمداد کنند.

بر همگان واضح است که این مسلمان‌کشی ها از ترس نفوذ اسلام عزیز است که در پرتو آموزه‌های آن امروز می‌بینیم که مردم مسلمان بسیاری از کشورها بر علیه حاکمان ظالم و مستبدشان قیام کرده‌اند.

بدیهی است که مردم مسلمان ایران اسلامی نیز همپای همه مسلمانان آزادیخواه دنیا در برابر این نقض آشکار حقوق بشری اسلام خواهان میانمار ساکت نخواهند نشست و از هر طریق ممکن ابراز همدردی خود را به اثبات می‌رسانند.

امروز بر مسلمانان جهان واجب است وضعیت مسلمانان مظلوم میانمار را به گوش عالمیان برسانند و بنگاه ها و مجامع تحت سلطه ی صهیونیسم را وادار به شکستن مهر سکوت کنند.

امروز تمام مجامع بین المللی و شبکه های خبری که در مقابل این جنایت ها سکوت می کنند، مسئول خون های پاکی هستند که در میانمار بی رحمانه بر زمین ریخته می شود.

انتهای پیام/ز.ک


جدیدترین ها جدیدترین ها