نمایش نمایش

شناسه : 14028941


مردم یزد لحظات ناب شب اول قدر را با زمزمه «الهی العفو» در امامزاده سید جعفر یزد سپری کردند.


جدیدترین ها جدیدترین ها