نمایش نمایش

شناسه : 34377703
با حکم هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد:


هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد عنوان کرد: اجرای ورزش زورخانه ای در خارج از زورخانه ممنوع است و و در صورت اجرا پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد.

به گزارش یزدندا به نقل از یزد رسا، هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد طی ابلاغیه ای به هیأت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان های تابعه اعلام کرد:با عنایت به نامه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه مجوز برای حضور مرشد و ورزشکاران در برنامه های خارج از زورخانه نباید صادر شود.

هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد عنوان کرد: اجرای ورزش زورخانه ای در خارج از زورخانه ممنوع است و و در صورت اجرا پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد.

در ضمن هیچ ارگان و موسسه حق اعزام مرشد یا ورزشکار را به خارج از زورخانه برای جشن و غیره نخواهد داشت.

انتهای یپام/س*


جدیدترین ها جدیدترین ها