نمایش نمایش

شناسه : 34126116


لیست قیمت میوه و تره بار در میادین میوه و تره بار یزد و شاهدیه مورخ 21 فرودین ماه اعلام شد.

به گزارش یزدندا، لیست قیمت میوه و تره بار در میادین میوه و تره بار یزد و شاهدیه مورخ 21 فرودین ماه بدین شرح است: 


جدیدترین ها جدیدترین ها