نمایش نمایش

شناسه : 14072719
رئیس حوزه علمیه الزهرا(س) یزد:


رئیس حوزه علمیه الزهرا(س) یزد گفت: آرامش انسان وابسته به آسایش نیست، احساس راحتی ما از درون ما شکل می گیرد نه امکانات زندگی و خارجی.

به گزارش یزد ندا، « آزاده نیک پور» رئیس حوزه علمیه الزهرا(س) یزد در جمع بانوان یزدی با طرح این سوال که « آیا هرچه زندگی راحت تری داشته باشیم آرامش بیشتری داریم؟» گفت: آرامش انسان وابسته به آسایش نیست، احساس راحتی ما از درون ما شکل می گیرد نه امکانات زندگی و خارجی.


وی افزود: احساسات ما از تفکرات ما سرچشمه می گیرد و اگر می خواهیم احساس خوبی نسبت به زندگی داشته باشیم باید فکر خود را درست کنیم.


آزاده نیک پور اظهار کرد: در تفکرمان واقع گرا باشیم، شرایط کنونی را بپذیریم و برای برداشتن مشکلات تلاش نکنیم بلکه با سختی ها بزرگ شویم.


این کارشناس امور مذهبی گفت: فرق بهشت با دنیا این است که در بهشت هرچه را که اراده کنیم می شود ولی در دنیا آنچه را که می شود باید پذیرفت.


وی تصریح کرد: اگر خواستار احساس خوب هستیم باید در افکارمان واقع گرا باشیم، یعنی توقعات زندگی را جوری تنظیم کنیم که مطابق با واقعیت ها باشد، آدم های شاد اینگونه اند، اسلام در اینباره می گوید:« تقدیر تو همانی است که در تدبیر توست.»


رئیس حوزه علمیه الزهرا(س) یزد گفت: در این دنیا اگر انسان می خواهد احساس آرامش کند باید درموقعیتی که هست راضی باش به رضای خدا و به آزمون های الهی تن دهد اگر روحیه داشته باشد تلاش می کند موانع را از میان برمی دارد و درنتیجه پیروز می شود.


جدیدترین ها جدیدترین ها