نمایش نمایش

شناسه : 33508434
انتظار 12 ساله مردم بافق به پایان رسید؛


عصر دیروز مردم بافق با حضور گسترده خود به استقبال دو شهید گمنام میهمان این شهرستان شتافتند.

به گزارش یزدندا به نقل از بافق خبر،


جدیدترین ها جدیدترین ها