نمایش نمایش

شناسه : 33574727
مدیر جهاد کشاورزی خاتم عنوان کرد


مدیر جهاد کشاورزی خاتم گفت: خشکسالی های پی در پی سال‌های اخیر در شهرستان باعث افت سالانه بیش از یک متر سطح سفره های آب زیر زمینی در دشت های خاتم شده است.

به گزارش یزدندا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار طنین خاتم اظهار داشت: بر طبق گزارش اداره آب، متوسط بارندگی 10 سال گذشته در خاتم 96 میلیمتر بوده که نسبت به ده سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

مجتبی آغاز گفت: خشکسالی های پی در پی سالهای اخیر در شهرستان باعث افت سالانه بیش از یک متر سطح سفره های آب زیر زمینی در دشت های خاتم شده است.

آغاز افزود: کاهش آب های زیر زمینی باعث خشک شدن 30 حلقه قنات ،چشمه، کاهش 241 لیتر در ثانیه آب و کاهش 5000 هکتار از محصولات زراعی و باغی طی چند سال اخیر در شهرستان شده و در پی آن تعداد هزار خانوار روستایی و عشایری نیز با مشکل اقتصادی مواجه شده اند.

وی خاطر نشان کرد: کاهش بارندگی و شرایط ابرناکی در بهار سالجاری ضمن تنش فیزیولوژیک شدید به سطح 7000 هکتار از درختان پسته مثمر،3 تا 40 درصد محصول را از بین برد و موجب طغیان آفاتی از قبیل پسیل پسته شده و خسارت جبران ناپذیری مالی به کشاورزان وارده کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی خاتم اظهار داشت:  با توجه به اینکه کشاورزی و دامپروری چند سالی است که درگیر خشکسالی بوده و شرایط منطقه از نظر خشکسالی بحرانی است امیدواریم به منظور تولید توسعه پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت کشاورزان، خاتم نیز از مزایای امهال تسهیلات از محل اعتبارات مدیریت بحران بهره مند شود.

مجتبی آغاز آبیاری تحت فشار، اصلاح بافت خاک، جا به جایی زمین های مشاع کشاورزی، کشت گیاهان کم آبخواه، افزایش سطح مجتمع های گلخانه ای و خاموشی چاه های کشاورزی را از مهمترین راهکارهای مقابله با خشکسالی در خاتم عنوان کرد.

انتهای پیام/


جدیدترین ها جدیدترین ها