نمایش نمایش

شناسه : 22971493
انسان 250 ساله؛


از آنجایی که عدم اطاعت پذیری از مؤلفه های کلیدی جهاد کبیر می باشد امام باقر (ع) را می توان علمدار جهاد کبیر در عصر خودشان نام برد.

یزدندا؛ حضرت امام محمد باقر (ع) با بهره گیری از تعارضات داخلی حکومت اموی دست به نهضت علمی زد ولی این به معنای سکوت یا نرمش امام (ع) در برخورد با حکومت طاغوت نیست و از آنجایی که عدم اطاعت پذیری از مؤلفه های کلیدی جهاد کبیر می باشد امام باقر (ع) را می توان علمدار جهاد کبیر در عصر خودشان نام برد.

امام (ع) می کوشیدند نوک تیز انتقاد خود را متوجه حاکمان وقت سازد و عدم مشروعیت اقدامات آنان را گوشزد کند.بطوری که مؤمنین را از همکاری با حکومت طاغوت نهی می کردند و به هر طریق ممکن قصد داشتند این پیام « که نباید اطاعت ظالمین را پذیرفت» را به گوش امّت اسلامی برسانند.

یکی از شیعیان به نام عبدالغفار بن قاسم می گوید:«به امام محمد باقر(ع) گفتم:نظرتان در نزدیک شدن من به سلطان و رفت آمد به دربار چیست؟فرمود:این کار را برای تو صلاح نمی دانم.گفتم:گاهی به شام می روم و بر ابراهیم بن ولید وارد می شوم.فرمود:ای عبد الغفار رفت و آمد نزد سلطان سه پیامد منفی دارد:1)مرگ را فراموش می کنی 2)محبت دنیا در دلت راه می یابد 3)نسبت به آنچه خدا قسمتت کرده ناراضی می شوی.

عرض کردم ای فرزند رسول خدا (ص)من عیال وارم و هدفم از رفتن به آنجا،انجام تجارت است فرمود:« ای بنده خدا من نمی خواهم تو را به ترک دنیا دعوت کنم بلکه می خواهم گناهان را ترک کنی

زمانی مردم برای تبریک گفتن به والی جدید مدینه به خانه اش می رفتند فرمودند:خانه والی ظالم دری از درهای آتش است و در جای دیگری می فرمود که خداوند فرموده است هر کس در اسلام به ولایت پیشوای ستمگری که از جانب خدا نیست گردن نهد عذاب خواهم کرد هر چند آن فرد در کارهای خویش نیک و پرهیزکار باشد.

امام(ره)علاوه بر اینکه خود مبارزه مستقیم بر برخورد با حاکمان جور را در برنامه داشت قیام های ضد حکومتی مثل قیام زید و مختار را تأیید می کرد.

ما در عصر حاضر باید در مقابل حاکمان ظالم و مستبد منطقه و جهانی حرکتی جهادی و تهاجمی داشته باشیم تا آنها از طریق نفوذ نتوانند زمینه های فکری خود را در جامعه اسلامی گسترش دهند و روزنه های امید بخشی در عقاید و نظرات مردم و مسئولین ما پیدا کنند.

انتهای پیام/ک


جدیدترین ها جدیدترین ها