نمایش نمایش

شناسه : 14398474
در مجتمع آیت الله خاتمی اردکان؛


نخستین روز از بازبینی جشنواره نمایش های خیابانی «شهرسالم» در مجتمع فرهنگی هنری آیت ا... خاتمی شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش یزد ندا، نخستین روز از بازبینی جشنواره نمایش های خیابانی "شهرسالم" در مجتمع فرهنگی هنری آیت ا... خاتمی شهرستان اردکان برگزار شد.

نخستین نمایش خیابانی که روز جمعه دوم مرداد 94 بازبینی شد، نمایشی بود از گروه "نسیم" به نام «یک دقیقه پاکی» و به کارگردانی «حسین مروتی»

در ادامه گروه بازبین که عبارت بودند از محمد علی زمانیان، حسین پایدار و جواد شاکر نمایش های زیر را مورد بازبینی قرار دادند:

نمایش خیابانی «فرار، قرار، خیار»  به کارگردانی  «شاهپور زمانیان» – کاری از گروه نمایشی سنتی اردکان

نمایش خیابانی «دستفروش»  به کارگردانی  «یوسف بهجتی» -  کاری از گروه بهراد

نمایش خیابانی  «دست های کوچک»  به کارگردانی  «محمود کمالی» - کاری از گروه تبسم

نمایش خیابانی  «شهر مردگان»  به کارگردانی   «حمیدرضا هاتفی» -  کاری از گروه یسنا

گفتنی است سه  نمایش دیگر امروز – شنبه سوم مرداد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.  

منبع: انجمن هنرهای نمایشی استان یزد


جدیدترین ها جدیدترین ها