نمایش نمایش

شناسه : 13885636
با تشدید گشت های تعزیرات حکومتی؛


در راستای اجرای گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در سراسرکشور ، سه ماهه اول سالجاری، نمایندگان تعزیرات حکومتی با مشارکت بازرسین صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، حمل و نقل و اماکن نیروی انتظامی در قالب تشدید گشت های بازرسی ویژه اقدام به نظارت از واحدهای صنفی سطح استان یزد کردند.

به گزارش یزد ندا، در راستای اجرای گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در سراسرکشور، سه ماهه اول سالجاری،  نمایندگان تعزیرات حکومتی با مشارکت بازرسین صنعت ، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، حمل و نقل و اماکن نیروی انتظامی در قالب تشدید گشت های بازرسی ویژه اقدام به نظارت از واحدهای صنفی سطح استان یزد کردند.

 

در این بازرسی ها ضمن تذکرات لازم به برخی واحدها ، جهت 315 واحد متخلف تشکیل پرونده و متخلفین علاوه بر سایر مجازات های پیش بینی شده در قوانین به پرداخت مبلغ بیش از 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

منبع:سازمان تعزیرات حکومتی


جدیدترین ها جدیدترین ها