نمایش نمایش

شناسه : 33677061


شب گذشته جلسه‌ای با حضور تشکل‌ها در راستای تقویت بنیه ارزش مداری و ولایت مداری به دعوت امام جمعه بخش مرکزی یزد آیت‌الله سید محمد کاظم مدرسی در دفتر وی برگزار شد.

به گزارش یزدندا،‌  شب گذشته جلسه‌ای با حضور تشکل‌ها در راستای تقویت بنیه ارزش مداری و ولایت مداری به دعوت امام جمعه بخش مرکزی یزد آیت‌الله سید محمد کاظم مدرسی در دفتر وی برگزار شد و نمایندگان تشکل‌ها هر کدام به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

آیت‌الله مدرسی نیز در این جلسه برای تقویت، انسجام و هم افزایی و همکاری بالاتر پیشنهاداتی را ارائه داد از جمله تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، دعوت از تشکل‌های دانشجویی و حتی تشکل‌های دانش آموزی در این جریان و استفاده از طرح‌ها ودیدگاه‌هایی که در این زمینه با توجه به اولویت سنجی و میزان تاثیری که در استان و شاید سطح کشور وجود دارد.

 

 

 


جدیدترین ها جدیدترین ها