نمایش نمایش

شناسه : 13239728
توجیه جالب رسانه های حامی دولت؛


روزنامه ابتکار بدنبال القای بی تاثیربودن افزایش قیمت بنزین بر زندگی مردم نوشت: باتک نرخی شدن قیمت فقط 18هزارتومان به هزینه های زندگی مردم اضافه می شود که چندان قابل توجه نیست.

به گزارش یزدندا؛ طی هفته گذشته در ابتدا با واریز نشدن سهمیه بنزین خرداد ماه به کارت های بنزین شائبه تک نرخی شدن بنزین مطرح شد که در نهایت مسئولان در کش و قوس‌های فراوان اعلام کردند که بنزین از روز سه شنبه تک نرخی می شود.

 

این تصمیم مهم که در سکوت خبری دولت گرفته شده است،‌ بار دیگر اعتراضات زیادی از سوی مردم را به دنبال داشت؛ چرا که افزایش قیمت بنزین قطعاً تأثیر زیادی بر روی قیمت کالاهای دیگر می گذارد.

 

در این میان رسانه های اصلاح طلب بدنبال القای بی تاثیربودن افزایش قیمت بنزین بر زندگی مردم هستند.

 

روزنامه ابتکار بدون در نظر گرفتن تبعات تک نرخی شدن قیمت بنزین مدعی شده است که این اقدام فقط  18هزارتومان به هزینه های زندگی مردم اضافه می شود که چندان قابل توجه نیست!

 

این در حالی است که بسیار ساده انگارانه است اگر فکر کنیم افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش قیمت گاز از سوی دولت منجر به افزایش قیمت ها نمی‌شود.

 

رخی دیگر از شهروندان نیزمعتقدند هرگونه رشد قیمت حامل های انرژی به عنوان کالای پایه و حساس روی قیمت بسیاری از کالاها اثر گذاشته و آنها را گران خواهد کرد و به تبع آن نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

 

رشد قیمت کرایه تاکسی و خدمات حمل و نقل، مواد غذایی، بهداشتی و حتی کالاهایی مثل پوشاک و خدماتی چون تعمیر خودرو که شاید ارتباط مستقیمی با قیمت حامل های انرژی نداشته باشد از جمله موارد گرانی است که معمولا افکارعمومی در سال های قبل و معمولا پس از افزایش قیمت حامل های انرژی بخصوص بنزین، شاهد آن بوده‌اند.

 

در حقیقت افزایش قیمت بنزین اولین مرحله از زنجیره گرانی ها در کشور است که بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم این اتفاق از سوی مسئولین اقتصادی دولت رخ داده است که به دفاع از این اقدام بدون پشتوانه فکری، رسانه های اصلاح طلب حاشیه های این افزایش قیمت را منتشر نکرده اند.

 

این در حالی استکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد با توجه به شرایطی که در بازار وجود دارد به احتمال بسیار زیاد این افزایش نرخ سود هیچ تاثیری بر نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی نخواهد داشت!

منبع:دانا


جدیدترین ها جدیدترین ها