نمایش نمایش

شناسه : 23524677


معاونت سیمای مرکز یزد نوحه های قدیمی یزد را تدوین و پخش می کند.

به گزارش یزد ندا به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد، معاونت سیمای شبکه تابان نوحه ها ی هییت های عزاداری در محرم دهه های 60 و 70 یزد را تدوین و آماده سازی میکند و  از سیمای شبکه تابان و شبکه های مجازی در ایام محرم پخش می کند .

 این برنامه را محمدحسین ملک زاده تهیه ، سیدسعید دهقان منشادی تدوین و محمدرضا جعفری و سیدعباس امام کارشناسی می کنند.جدیدترین ها جدیدترین ها