نمایش نمایش

شناسه : 29728829


کاروان پیاده بیت الرضا در روستای کوشک و زارکوئیه بافق مورد استقبال مردم این شهرستان قرار گرفت.

به گزارش یزدندا به نقل از بافق خبر؛ کاروان پیاده امام رضا(ع) در روستای کوشک و زارکوئیه بافق مورد استقبال مردم این شهرستان قرار گرفت.


جدیدترین ها جدیدترین ها