نمایش نمایش

شناسه : 34102334


بامداد روز 18 فرودین ماه یک واحد عرضه محصولات لبتیاتی در یزد دچار حریق شد.

به گزارش یزدندا، یک واحد عرضه محصولات لبنی در بامداد 18 فرودین ماه در بلوار مدرس بعد از بلوار صحرا دچار حریق شد که با تلاش آتش نشانی یزد مهار شد.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده هر چند این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته اما در این حریق چون از مواد سریع الاشتعال (فوم) برای ایجاد سقف کاذب استفاده شده بود لذا در وحله اول آتش به آن فوم ها سرایت و خیلی سریع مواد مضاب و آتش به صورت چکه ای روی اجناس فروشگاه می ریزد و این حادثه رقم می خورد.

انتهای پیام/س*


جدیدترین ها جدیدترین ها