نمایش نمایش

شناسه : 15420417
گزارش تصویری/


کارخانه صنعت پلاستیک اشکذر در اثر سانحه برق در آتش سوخت و بعد از چند روز امکان عکس برداری از بقایای آن فراهم شد.

به گزارش یزد ندا به نقل از نسیم صادق،
جدیدترین ها جدیدترین ها