نمایش نمایش

شناسه : 14278348
به شکرانه پایان یک ماه بندگی برپاشد


صبح امروز به مناسبت عید سعید فطر نماز عاشقی به شکرانه پایان یک ماه بندگی در جوار امامزاده سید محمد جعفر یزد برپاشد.

یزد ندا به نقل از یزدامـــــروز،صبح امروز به مناسبت عید سعید فطر نماز عاشقی به شکرانه پایان یک ماه بندگی در جوار امامزاده سید محمد جعفر یزد برپاشد.


جدیدترین ها جدیدترین ها