نمایش نمایش

شناسه : 14592776
با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد؛


با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در سومین اجلاس توسعه و همکاری شهرهای در مسیر جاده ابریشم، تفاهم نامه همکاری بین شهرهای یزد و اورومچی چین به امضا رسید.

به گزارش یزد ندا،  با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در سومین اجلاس توسعه و همکاری شهرهای در مسیر جاده ابریشم، علاوه بر انعقاد تفاهم نامه همکاری بین یزد و شهر اورومچی که میزبانی این اجلاس را برعهده داشت، سند رسمی عضویت شهر یزد در اجلاس مذکور نیز تقدیم نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر شد و با توجه به اینکه یزد، تنها نماینده شرکت کننده از جمهوری اسلامی در این اجلاس بود، شهر یزد به مدت چهارسال به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی اجلاس برگزیده شد.

در تفاهم نامه همکاری بین یزد و اورومچی بر برقراری روابط دوستانه مبتنی بر احترام متقابل، برابری و منافع مشترک و عدم مداخله در مسائل داخلی یکدیگر تأکید شده است.

همچنین دو شهر متعهد شدند تا در زمینه های اقتصاد و تجارت، فناوری و آموزش، فرهنگ، بهداشت، ورزش و برگزاری نمایشگاه و گردهمائی ها و سایر حوزه های مرتبط با یکدیگر همکاریهای نزدیک و مبادلات دوستانه داشته باشند.

شایان ذکر اینکه شهر اورومچی مرکز منطقه خود مختار سین کیانگ و دارای جمعیت بالای چهارمیلیون نفر، در زمره شهرهای استراتژیک غرب چین است که بالاترین سرعت رشد اقتصادی و توسعه صنعتی را در سالهای اخیر داشته است.

این شهر همچنین دارای بیشترین تعداد اقلیت مسلمان در کشور چین بوده و موطن قومیّت های مختلف آسیایی است که اشتراکات فرهنگی آن در زبان و سنت های بومی، با حوزه تمدن ایرانی غیرقابل انکار است.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزدجدیدترین ها جدیدترین ها