نمایش نمایش

شناسه : 14104015
گزارش تصویری؛


ماه مبارک رمضان، دهان روزه و گرمای طاقت فرسا و شدید کویری، هیچکدام باعث نشد تا مردم یزد در پاسخ به دعوت ولی امرشان تعلل کنند.

به گزارش  یزد ندا،

 


جدیدترین ها جدیدترین ها