نمایش نمایش

شناسه : 13788708


در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است .

یزد ندا، در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرند . هرچند شاخه های نازک درخت انار را نیز در سبد بافی میتوان به کار گرفت . انواع بزرگتر این سبدها در جمع آوری محولات باغی به کار میرود . علاوه بر سبد انواع وسایل و لوازم زینتی یا کاربردی نیز با همین روش می بافند .

درختچه خودرو, صنایع دستی ایران

 

هنر سبدبافی,شهرستان مهریز

سبد بافی یکی از صنایع دستی یزد می باشد.

 

صنایع دستی یزد,هنرهای سنتی

 

درختچه خودرو, صنایع دستی ایران

در بافت سبد از درختچه ای خودرو استفاده می کنند.

 

سبدبافی , صنایع دستی یزد

 

درختچه خودرو, صنایع دستی ایران

سبد بافی یزد, سبدبافی

 

شهرستان مهریز, هنرهای سنتی

 

سبد بافی یزد, سبدبافی

هنرهای سنتی, هنر سبدبافی

 

سبدبافی, صنایع دستی یزد

 

منبع:negahmedia.ir


جدیدترین ها جدیدترین ها