نمایش نمایش

شناسه : 13239876
با حذف بنزین سهمیه ای صورت گرفت


با طرح یکسان سازی عرضه قیمت بنزین و حذف بنزین سهمیه ای خودروهای عمومی مردم بافق به پمپ بنزین ها رفتند تا با بنزین 700 تومانی خداحافظی کنند!

به گزارش یزد ندا به نقل از  بافق خبر، با طرح یکسان سازی عرضه قیمت بنزین و حذف بنزین سهمیه ای خودروهای عمومی مردم بافق به پمپ بنزین ها رفتند تا با بنزین 700 تومانی خداحافظی کنند!
جدیدترین ها جدیدترین ها