نمایش نمایش

شناسه : 14129134
بعد از دو سال؛


همزمان با شبهای قدر بانوان شهر هرات کار بافت فرش دستباف، هدیه به عتبات عالیات را به اتمام رساندند.

 به گزارش یزد رسا به نقل از طنین خاتم، روز گذشته با حضور امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان خاتم کار بافت این فرش به اتمام رسید و هدیه بانوان هراتی آماده ارسال به عتبات عالیات شد.

شایان ذکر است کار بافت این فرش دستباف که بانی آن مادر شهید احمد غیاثی می باشد دو سال به طول انجامیده است.
جدیدترین ها جدیدترین ها