نمایش نمایش

شناسه : 29495002
اخبار تلگرامی؛


درپی مطرح شدن شایعه ورشکستگی برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری،سپرده‌گذاران‌ اردکانی خواستار دریافت وجوه سپرده خودشدند.


جدیدترین ها جدیدترین ها