نمایش نمایش

شناسه : 15381378
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان یزد:


معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: برخی اماکن مذهبی و حسینیه ها انشعاب آب رایگان می گیرند اما بعد در اماکن تجاری وابسته نیز از ان استفاده می کنند و به همین دلیل برای این مکان ها قبض صادر می شود.

مهندس « ابوالقاسم سهیلی نیا» معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد ندا در خصوص صدور قبض آب و اخطار قطع  برای حسینیه ها گفت:  « به استناد ماده ی 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند ماه 93، کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، یادمان شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و مکان های مذهبی اقلیت های دینی مطرح در قانون، از پرداخت آب و بها و فاضلاب بها معاف می باشند. این حکم شامل مکان های تجاری وابسته به آنها نیست.»


مهندس سهیلی نیا اظهار کرد: برخی اماکن مذهبی و حسینیه ها انشعاب آب رایگان می گیرند اما بعد در اماکن تجاری وابسته نیز از ان استفاده می کنند و به همین دلیل برای حسینیه ها قبض صادر می شود.


وی افزود: اگر حسینیه ها و موارد ذکر شده در قانون بخواهند از آب رایگان استفاده کنند باید انشعاب آب اماکن تجاری خود را جدا کنند و این قانون فقط به صحن اصلی حسینیه ها مربوط می شود.


معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در خصوص مصوبات مجلس بی قانونی صورت نگرفته و دلیل صدور قبض برای حسینیه ها و موارد ذکر شده در بالا همان استثنا می باشد.


جدیدترین ها جدیدترین ها