نمایش نمایش

شناسه : 14579141
گزارش تصویری


مراسم گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای، صبح امروز با حضور باستانی کاران یزد در پارک غدیر برگزار شد.

به گزارش یزد ندا، بمناسبت مراسم گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای، صبح امروز با حضور باستانی کاران یزد در پارک غدیر با همکاری هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد.


تاریخچه هفده شوال

هفده شوال روزی است که حضرت علی با عمروبن عبدود جنگجوی معروف عرب مبارزه کرد و او را شکست داد و پرچم اسلام را سر بلند و پرچم کفر را واژگون ساخت ،به همین دلیل این روز را به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامیده اند.

در این جنگ حضرت علی(ع) پس از شکست دادن عمرو بن عبدود به طرف او رفت تا سرش را از بدنش جدا کند که عمرو آب دهان خود را به صورت مبارک مولی الموحدین انداخت ؛حضرت از جای خود برخاست و مقداری در میدان جنگ قدم زد سپس به سمت او رفت ،عمرو علت این کار را جویا شد حضرت گفت:آن لحظه که آب دهانت را به صورت من انداختی من را غضب گرفت نمی خواستم تو را به این حالت بکشم ؛مقداری قدم زدم تا آرام شوم و تو به خاطر خداوند لا شریک له بکشم.به دلیل این پهلوانی ،ایثار،شجاعت و از خود گذشتگی این روز را به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامیده اند.
 

 

 
جدیدترین ها جدیدترین ها