نمایش نمایش

شناسه : 34125703
شاعر و هنرمند یزدی:


شاعر یزدی گفت: شهید آوینی حجاب نفس را کنار زد و به فتح خویش رسید، آنگاه راوی روایت فتح شد و این است راز حیات جاودانه ی آوینی.

«عالیه مهرابی» شاعر و هنرمند یزدی در گفتگو با خبرنگار یزدندا در هفته هنر انقلابی با بیان اینکه شهید آوینی ماندگار شد چون اندیشه، آرمان و هنرش جاودانه شد گفت: راز جاودانگی چیزی جز رسیدن به حقیقتی که چونان آب حیات، عطشت را فرو می‌نشاند و روحت را به زلال معرفت میهمان می‌کند نیست و این است روایت آوینی که به گفته ی خودش، از تاریکی گذر کرد و به نور رسید.

وی اظهار کرد: شهید آوینی بعد از انقلاب، تمام آثار خود را سوزاند و تصمیم گرفت که دیگر آنچه می‌نویسد " حدیث نفس"  نباشد در واقع آوینی گوهر وجودی خود را شناخت، حجاب نفس را کنار زد و به فتح خویش رسید، آنگاه راوی روایت فتح شد و این است راز حیات جاودانه ی آوینی.

                     هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                   ثبت است بر جریده ی عالم دوام تو

مهرابی در بیان اهمیت هنر انقلابی افزود: هنر، زبانی است زیبا و رسا، پیراهن زرنگاری که اگر بر اندام زیبایی ها پوشانده شود، زیبایی دوچندان می آفریند که چشم ها را خیره و جان‌ها را همراه می‌سازد .

                                                             الله جمیل و یحب الجمال

شاعر یزدی اذعان کرد: هنر اگر به معرفت و بصیرت آمیخته شود، درختی سربلند خواهد شد  که ریشه در خاک دارد و سر در آسمان و چنین درختی را میوه هایی جز حقیقت نشاید .

وی هنر اگر خود هدف شد، حجاب خویش است ادامه داد: هنر باید از تعلق نفس رها باشد تا مجال اوج گرفتن بیابد؛ هنری که بال‌هایش در دام زمین اسیر است نمی‌تواند روایت پرواز را زمزمه کند.

مهرابی تصریح کرد: هنر نمی‌تواند، نهایت خویش باشد چرا که غایت هستی و غایت انسان ، مقصدی بلند است و آسمانی؛ مقصد، حقیقت است و کدام حقیقت زیباتر از روایت دوست که هر چه هست اوست.

هنرمند یزدی گفت: هنر انقلاب، هنر ارزش هاست، ارزش‌هایی بر اساس اسلام و انقلاب، هنری که از فطرت‌های خدا جو و حقیقت مدار برخاسته است.

مهرابی عنوان کرد: هنر انقلابی هنری در تقابل با هنر اومانیستی غرب که در کمند نفس و اسیر دنیای مادی است .

وی افزود:رسالت هنر این است که حقیت مدار باشد و در راستای رویش و رویاندن حرکن کند.

انتهای پیام/ز.ک


جدیدترین ها جدیدترین ها