نمایش نمایش

شناسه : 29369962


طبق آمار رسمی گمرک سال گذشته بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع ترازوي توزين اشخاص و ترازوهاي خانگي به کشور وارد شده است.

به گزارش یزدندا به نقل از یزدرسا، بررسی آمار رسمی گمرک نشان می دهد سال گذشته بیش از 586 تُن واردات انواع ترازوي توزين اشخاص (همچنين ترازوي توزين نوزا دا ن) و ترازوهاي خانگي به کشور وارد شده است.

این میزان واردات 81 میلیارد و 141 میلیون ریال هزینه در بر داشته و موجب خروج 2میلیون و 577  هزار دلار ارز از کشور شده است.

 


 


جدیدترین ها جدیدترین ها