نمایش نمایش

شناسه : 33821353


هجوم اعضای این گروهک به سفارت کشورمان در انگلیس در حالی انجام شد که شواهد عینی نشان می‌دهد پلیس انگلیس نسبت به این اقدام بی‌تفاوت بوده است.

به گزارش یزدنداا، شب گذشته تعدادی از حامیان فرقه شیرازی که از آن‌ها به عنوان تشیع انگلیسی یاد می‌شود، به سفارت جمهوری‌اسلامی ایران در لندن حمله کردند. هجوم اعضای این گروهک به سفارت کشورمان در انگلیس در حالی انجام شد که شواهد عینی نشان می‌دهد پلیس انگلیس که وظیفه حفاظت از سفارت‌خانه‌های کشورها در لندن را عهده‌دار است، نسبت به این اقدام بی‌تفاوت بوده است.

این اقدام فرقه شیرازی البته بیش از هر چیز به مثابه تأیید انگلیسی بودن آن‌ها محسوب می‌شود. کاربران فضای مجازی واکنش‌های مختلفی به این مسئله نشان دادند که در ادامه بخشی از آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم:


جدیدترین ها جدیدترین ها