نمایش نمایش

شناسه : 14416441
گزارش هواشناسی


حداکثر دمای هوای شهرستان یزد امروز 4 مرداد ماه 94 به 34 درجه می رسد.

به گزارش یزد ندا بر اساس عکس های هواشناسی و گزارش های سازمان هواشناسی وضعیت هوای یزد امروز یک شنبه 4 مرداد ماه 94 بدین شرح می باشد :


هوای حاضر: 30 درجه سانتی گراد  در ساعت: ۰۹:۳۵

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه , ۱۱ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: ۱۴ درصد

دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر

بارندگی 24 ساعت گذشته: -

بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: 34 درجه سانتی گراد

کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  23 درجه سانتی گراد

و اما پیش بینی وضع هوای شهرستان یزد در 3 روز آینده24  ساعت اول

صاف در پاره ای  نقاط  باد و گرد و خاک، در بعد از ظهر افزایش ابر

حداکثر34 سانتی گراد

حداقل 27 سانتی گراد

24 ساعت  دوم

صاف دربعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

حداکثر35 سانتی گراد

حداقل 28 سانتی گراد

24  ساعت سوم

صاف دربعد از ظهر افزایش ابر گاهی  وزش  باد

حداکثر 36 سانتی گراد

حداقل 28 سانتی گراد

 


جدیدترین ها جدیدترین ها