نمایش نمایش

شناسه : 14807918
بازهم «تجمع‌سازی» برای «سیاه‌نمایی»؛


یکی از اصلی‌ترین اهداف این پروژه تجمع‌سازی را می‌توان کشاندن تجمعات به مقابل مجلس دانست تا همه مشکلات کشور را بر دوش مجلس اصولگرای کنونی بار کنند تا جریانی خاص بتواند در سالی که انتخابات سرنوشت سازی را در پیش داریم بهره‌برداری سیاسی_جناحی کنند.

به گزارش یزد ندا به نقل از یزد رسا، صبح امروز کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در اعتراض به اختلاف فاحش در حقوق و مزایای دریافتی این سازمان نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اعتصاب کردند.

کارکنان این وزارت خانه نسبت به نتیجه نرسیدن پیگیری‌های خود در خصوص افزایش حقوق خود معترض‌اند.


شنیده‌ها حاکی از آن است اعتراضات همانندی در تهران و سایر استان‌ها مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است.


این تجمعات در حالی صورت می‌گیرد که مسئولین دولتی تاکنون نسبت به این تجمعات ادامه‌دار واکنش نشان نداده و در برابر آن سکوت کرده‌اند و ابلاغ رسمی این تجمعات از سوی وزارتخانه‌های مربوطه بر دولتی و ساختگی بودن آن‌ها صحه گذاشته است.


به‌طورکلی این تجمعات را می‌توان تجمعات هدایت‌شده با تم دولتی دانست که برخی قصد دارند با ناراضی نگه‌داشتن مشاغل مختلف آن‌ها به مرز تجمع و اعتصاب رسانده تا از این تجمع سازی‌ها در جهت اهداف خود استفاده کنند.

یکی از اصلی‌ترین اهداف این پروژه تجمع‌سازی را می‌توان کشاندن تجمعات به مقابل مجلس دانست تا همه مشکلات کشور را بر دوش مجلس اصولگرای کنونی بار کنند تا جریانی خاص بتواند در سالی که انتخابات سرنوشت سازی را در پیش داریم بهره‌برداری سیاسی_جناحی کنند.


گفتنی است پس از آغاز به کار دولت یازدهم این قبیل تجمعات در کشور وارد فاز جدیدی شده است و به یکی از ابزارهای فشار به مجلس بدل شده است به صورتی که برخی از جریان‌های سیاسی سعی در بهره‌برداری از آن تجمعات را داشته و با خط دهی به آن‌ها قصد تخریب رقیب را داشتند که این تجمعات در مواردی به دخالت نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز انجامیده است که در این رابطه افرادی نیز دستگیرشده‌اند.


جدیدترین ها جدیدترین ها