نمایش نمایش

شناسه : 13240277
با مرخصی و هزینه شخصی!


حرف و حدیث ها در مورد انگیزه های این سفر و هزینه های آن به قدری زیاد بود که یکی از مسئولین دیروز به این شبهات پاسخ گفت.

به گزارش یزد ندا به نقل از عصر فرهنگ، شنیده ها حکایت از آن دارد که عظیم زاده شهردار یزد، سید حسینی معاون عمرانی استاندار،شرافت  مدیرکل میراث فرهنگی و یکی از معاونانش به فرانسه سفر کرده اند.


حرف و حدیث ها در مورد انگیزه های این سفر و هزینه های آن به قدری زیاد بود که یکی از مسئولین شهرداری یزد دیروز به این شبهات پاسخ گفت.


خادمی، مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری یزد دیروز در جلسه شورای شهر درپاسخ به سوال یکی از اعضای شورا درباره سفر شهردار یزد به فرانسه گفت: آقای شهردار درخواست مرخصی داده و با هزینه شخصی خود به این سفر رفته است.

اما سؤال اینکه دیگر مسئولین یزد در این سفر چقدر هزینه شخصی کرده اند؟!

 


جدیدترین ها جدیدترین ها