نمایش نمایش

شناسه : 34126033


دورهمی خانواده‌های اهداکنندگان و دریافت کنندگان عضو در قطعه ایثارگران حیات خلدبرین یزد برگزار شد.

به گزارش یزدندا، دورهمی خانواده‌های اهداکنندگان و دریافت کنندگان عضو در قطعه ایثارگران حیات خلدبرین یزد برگزار شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: طی ۵سال اخیر ۱۱۶ اهدای عضو در استان یزد انجام شده که با ایثار خانواده‌های این ایثارگران وآینده نگری آنان به تعداد زیادی ازبیماران نیازمند زندگی دوباره‌ای بخشیده شده است.
قاسمی افزود: خانواده‌های اهداءکننده عضو در این دورهمی با دیدن زندگی دوباره بیماران نجات یافته ازتصمیم خود بیش از پیش مطمئن شدند.
وی افزود: هراهدای عضو می تواند جان ۸نفر را ازمرگ حتمی نجات دهد و ۵۲نسج و بافت پیوندی از هر اهداءکننده قابلیت اهداء به افراد نیازمند را دارد.
وی در ادامه گفت: سالانه ۲۵هزار نفر درلیست گیرندگان عضو هستند که روزانه ۷تا۱۰ نفر ازاین افراد جانشان را از دست می دهند و این در حالی است که سالانه ۴تا۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی می شوند و اعضای نیمی ازآنها قابلیت اهداء دارد.
قاسمی افزود: ایثار و از خودگذشتگی خانواده‌های اهداءکننده نجات بخش بیماران نیازمند زیادی شده و فرهنگسازی در این زمینه می تواند زمینه ساز اقدامات خیرخواهانه بیشتری باشد.

انتهای پیام/س*Loading the player...جدیدترین ها جدیدترین ها