نمایش نمایش

شناسه : 29729152


قائم مقام مدیرعامل در برق نواحی یزد گفت: 61 درصد سهم مصرف برق در ابركوه به بخش كشاورزي اختصاص دارد.

به گزارش یزدندا، صادق نعمتي زاده قائم مقام مدیرعامل در برق نواحی یزد، در جمع چهارصد نفر از كشاورزان شهرستان ابركوه با اشاره به اينكه از 26 هزار مشترك ابركوهي، 1215 مشترك از خدمات برق در بخش كشاورزي بهره مي برند، افزود: 61 درصد سهم مصرف برق در شهرستان ابركوه به بخش كشاورزي اختصاص دارد و از لحاظ اقتصادي، ابركوه به عنوان يك بخش مولد در استان شناخته شده است.

وي اضافه كرد: سهم مصرف مشتركان كشاورزي در كشور حدود 16 درصد از مصرف كل در صنعت برق است.

نعمتي زاده استفاده بهينه از منابع آب شهرستان و ايجاد شرايط براي آبياري در زمان مناسب، مديريت و كاهش پيك بار شهرستان، بهره مندي از پاداش و امتياز تشويقي به كشاورزان و آزادسازي بخش عمده اي از مصرف شهرستان در پيك روز را از مزاياي مشاركت كشاورزان در همكاري با شركت توزيع برق بيان كرد.

وي يادآور شد: مشاركت همه كشاورزان كشور در طرح مديريت مصرف، معادل آزادسازي يك نيروگاه 2000مگاواتي منفعت دارد كه نياز به سرمايه گذاري در بخش توليد را كاهش خواهد داد.

محمدميرشمس، مدير دفتر مديريت مصرف برق اين شركت نيز در سخناني ضمن تشريح دسته بندي شرايط بهرمندي از بخشودگي بهاي برق و اختصاص پاداش، خاطرنشان كرد: كشاورزان مي توانند به صورت مشاركت در طرح 31 روز همكاري در چهار ساعت اوج بار، 31 روز همكاري در چهار ساعت اوج بار و حداقل يك تا دو ساعت خاموشي چاه در ميان باري، 31 روز همكاري در چهار ساعت اوج بار و حداقل سه تا چهار ساعت خاموشي چاه در ميان باري، مشاركت كمتر از 31 روز و حداقل 7 روز همكاري متوالي يا غير متوالي در 24 ساعت در ماه با شركت توزيع برق همكاري كنند.

وي با بيان اينكه اگر يك چاه كشاورزي در زمان پيك بار خاموش شود، با ظرفيت آزادشده، مي توان از اعمال خاموشي ناخواسته در مواقع كمبود توليد، برق 50 واحد مسكوني را تامين كرد، افزود: شركت توزيع نيروي برق در قبال مشاركت كشاورزان در سال گذشته افزون بر دو ميليارد و 960 ميليون ريال به نماينده 703 چاه كشاورزي در استان يزد پاداش پرداخت كرده است.

ميرشمس اظهار كرد: پيك بار استان يزد در روز نسبت به پيك بار شب، به طور متوسط 20 مگاوات تفاوت دارد و اين موضوع اهميت مشاركت كشاورزان در زمان پيك روز را دوچندان مي كند.

ابوالفضل اكرمي، مدير برق ابركوه نيز پيش از اين سخنان به بيان وضعيت برق این شهرستان پرداخت و پس از آن فلاح زاده، يكي از نمايندگان چهاه هاي كشاورزي، اسحاقي، بخشدار بخش بهمن نيز سخنراني كردند.

انتهای پیام / ک


جدیدترین ها جدیدترین ها